JUDr. Vejvoda Vlastibor - advokátní kancelář 

 
Kontaktní osoba JUDr. Vlastibor Vejvoda
Adresa Na Hřebenech II 1602, 147 00 Praha 4
telefon +420 603 441 164
+420 241 402 447
e-mail dr.vejvoda@bluetone.cz
dr.vejvoda@akvejvoda.cz

Ceny

Cena právních služeb vychází vždy z dohody s klientem a odpovídá pravidlům, která jsou stanovena v zákoně o advokacii, příčemž se řídí advokátním tarifem. Odměna bývá sjednána většinou jako časová odměna, která se účtuje za každou započatou hodinu a pohybuje se dle povahy a náročnosti jednotlivé věci v rozmezí 1000 - 2500 Kč/hod.

Další možností je paušální odměna založena na odměně za komplexní vyřízení celé věci pevnou částkou, která je dohodnuta již při převzetí věci.

Výše odměny bývá rovněž závislá na sociálním postavení klienta s ohledem na časovou a odbornou náročnost věci.

Při přebírání věci je vždy klient seznámen s předpokládaným rozsahem kauzy a dalšími předpokládanými výdaji (např. soudní poplatky, notářské poplatky, poplatky za úschovu atd.)

Není vyloučena ani možnost odměny podle počtu úkonů právní služby, kde částka za jeden úkon je dána advokátním tarifem.